Der har kørt en diskussion i medierne og også her på diverse blogge; om homoseksuelles ret eller mulighed for at blive kirkeligt viet. Jeg vil ikke sige noget om det, for jeg kan jo læse i biblen at:

Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.
(Første Korintherbrev, 14, 35)

Det er ikke svært at finde støtte eller opbakning for det ene eller det andet synspunkt i biblen. Jeg mener bare, at hvis man virkelig vil bruge biblen som argument for at gøre eller lade være med noget så skal man være konsekvent og gøre eller lade være med at gøre alt det der er listet op og ikke bare plukke efter for godt befindende.

Tilgivelse og kærlighed det er det, den kristne tro handler om for mig.