Jeg sidder med en underlig fornemmelse efter Operation X i går. Selvfølgelig er jeg som de fleste andre foraget over de udtalelser jeg hørte og det liv og den opførsel jeg blev præsenteret for. Det er ikke efter mine normer en acceptabel måde at være på, specielt ikke når man samtidig sidder i en betroet stilling, der skal beskytte mod det selv samme. Og jeg har ingen problemer med at manden er fanget.

Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over den måde udsendelsen blev skruet sammen på og nødvendigheden af at dømme ham uden om retssystemet og samtidig afsløre manden så fuldstændig, at han uden nåde kastes for masserne og de laveste instinkter.

Jeg sidder tilbage med en undren over hvordan “fotograf-kollegaen” fik en mand til at udtale sig så åbent og uden filter. Hvad skete der forud for det der blev filmet? Hvad er der blevet delt af hemmeligheder og betroelser. Jeg har simpelhen ikke fantasi til at forestille mig, at nogen kommer ind fra gaden og bare kører løs på den måde. Og det er jo lige præcis det tv kan – nemlig redigere i virkeligheden og få den til at fremstå på en bestemt måde.

Jeg sidder også tilbage med en undren over, at de handlinger der blev fremstillet, efter sigende har kunne finde sted over 25 år. Hvordan kan så mange piger over så lang tid, blive så groft udnyttet uden at nogen har fået mistanke. Specielt hvis optakten til disse forhold har været så direkte som de blev fremstillet her. Som sagen er fremstillet, er der jo tonsvis af potentielle faresignaler, der tilsyneladende ikke har fået nogen klokker til at ringe.

Som virkeligheden blev fremstillet her, så har manden jo allerede ved den første henvendelse fra en ganske anonym pige sagt “tit for tat – noget for noget”. Er der aldrig nogen af de piger der har vist det svar til deres forældre, skolelærer eller andre voksne? Og er der slet ikke nogen der er mødt op, set hvad der var på gære og har tænkt nænej, lad mig komme væk – og har sagt det til en voksen? Og hvis han før har søgt en fotopartner og været så åbenmundet – hvorfor er det så ikke kommet videre? Og hvad med Arto.dk – hvordan kan man blive afpresset af en offentlig ansat uden at gå videre med sagen?

Jeg kan ikke lade være med at tænke over hvad det er TV2 skal have ud af det, men jeg kan godt forestille mig hvordan det har kriblet i maven på Morten Spiegelhauer og hans producer da de opdagede hvilket scoop de sad inde med. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på hvordan de så lader manden gå og sætter sig til at redigere udsendelsen. Uden ansvar for sagens videre forløb.

Er denne historie bedre fordi vi får et navn og et ansigt – og hvad nu hvis der er redigeret i udsendelsen?

Måske er det mig faglige baggrund der sætter ind – men jeg tror på at der er en mening med magtens tredelingen. Hvor sager bliver ført for domstolene og lovgiver sætter rammerne og det er politiet der samler beviser og foretager anholdelser.

Jeg tror ikke på lynchninger eller gadeparlamentarisme.