På min arbejdsplads blæser der nye vinde. Vores roller omdefineres. Det nye mantra er:

Fra kontrollanter til konsulenter

og de af vores “kunder” der ikke fatter det – de vil komme til at undergå tvangs-coaching – så kan de lære det………..