Det er noget underligt noget med magt. Det er jo altid de magtbegærlige mennesker der går efter den – og får den. Og de er jo ikke til at holde ud. Men de har så magten. En underlig skrue….

[Joachim]

Ved dialog om evnen til at resignere – eller det modsatte.

Og når jeg nu er igang med at citere folk – kan jeg da også lige tage Camus med, om netop det at resignere:

“At håbe er – i modsætning til hvad man tror – det samme som at resignere. Og at leve, det er ikke at resignere.”