Lige nu bruges energien på skriverier af den mere dystre slags. Jeg bruger ord og vendinger som “ulovhjemlet”, “uretmæssige” og “endnu ikke udmøntet sig i en effektuering af aftalen”.

Kancellistilen – der af min udemærkede ordbog: Politikens Nydansk med etymologi betegnes således:

kancellistil subst. -en 1. en snørklet og omstændelig sproglig stil som især kendes fra officielle skrivelser; kendetegnet ved upersonlige konstruktioner og en strengt logisk opbygning der medfører lange sætninger med mange indskudte sætninger

er en genial opfindelse – fordi du på den mest civiliserede og høviske måde kan fortælle folk, at du mener, at de er nogle store narhoveder!