Der er ingen tvivl om at jeg i forskellige situationer har fået ting eller gunstbevillinger med det henblik, at få mig til at holde kæft. Jeg har fået en større lejlighed på den konto, og da jeg i tidernes morgen skulle have en ny overbo, blev jeg kontaktet med henblik på selv at sætte en i forslag.

Min strategi har altid været at tage imod og så kæfte op som normalt. Fair nok hvis nogen vil give mig noget – men de skal da ikke regne med at de kan købe min loyalitet. Jeg plejer dog at joke med at jeg sagtens kan købes og et eller andet sted, tror jeg på at stort set alle mennesker kan købes til at handle eller undlade, hvis bare prisen er rigtig.

I går fik jeg et gavekort på 300 kr. fra en restaurant i den ejendom jeg bor i. En slags “forskudsplaster på såret” fordi de nok kommer til at generer mig i denne uge.

Jeg syntes at det var en fin gestus fra restauranten. Fair nok at sige, vi har en smaddertravl uge, vi gør hvad vi kan og her er lidt til at opveje nogen af ulemperne for dig som beboer.

Men hvornår er noget et plaster på såret og hvornår er noget den rigtige pris for at man opnår at nogen undlader at gøre myndighederne opmærksom på, at her har vi nogen erhversdrivende, der ikke overholder de regler der er for virksomhedsdrift.

Og er 300 kr. den rigtige pris hvis det bliver en uge med affald og stank, paller med varer og åbne restaurantionsdøre, som det plejer at være?

Der står i Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune hvad man må og ikke må når man vælger at drive restaurant. Og det er vel egentligt ikke helt urimeligt:

§ 6. Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj – og lugtgener l omgivelserne.

§ 8. Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger.

§ 10. Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til vareopbevaring eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift.

§ 13. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

Mon de mener at jeg for 300 kr. sådan skal give køb på de her bestemmelser, for så skal dem i Miljøkontrollen jo også have et gavekort … og hvad er det nu det hedder når en virksomhed beder en offentlig myndighed om at lukke øjnene, bare sådan lidt.