I min hede vrede publicerede jeg et indlæg om min kamp om at undgå at få reklamer leveret i en tom lejlighed, samtidig med at jeg sendte en mail med samme indhold til Post Danmark. Jeg skrev begge steder, at jeg ville publicere Post Danmarks svar på bloggen her.

Og der kom svar.

Faktisk af flere omgange.

Først fik jeg en mail (i går) fra en udviklingskonsulent. Hun ville gerne have mit telefonnummer, de ville gerne ringe mig op, så vi kunne finde en løsning. Jeg fik ikke gjort det – for min dag i går var på flere måder lidt hektisk… og jeg orkede ærlig talt ikke at bakse med Post Danmark oveni.

I dag fik jeg så et skriftligt svar. Et meget langt skriftligt svar.

Tro mod min egen tekst – må jeg jo publicere svaret, som meget nøje redegør for ordningen “Ingen reklamer – tak” og hvorfor man ikke (endnu) kan få lov til at undgå at modtage reklamer i boliger, man ikke er folkeregistreret i.

Jeg har læst svaret. 3 gange. Og jeg forstår det stadig ikke.

Men det er også ligemeget for allernederst i det meget lange svar fra Post Danmark står der nemlig følgende:

Vi er klar over den problematik, du rejser med omdeling af reklamer i tomme boliger.

Den besvarelse du har fået på din henvendelse er desværre ikke rigtig.

Det er nemlig muligt at slippe for at modtage reklamer på en adresse, hvor der ikke bor nogen.

Jeg skal beklage at vores medarbejder ikke har været oplyst om dette. Jeg vil bede dig sende den nøjagtige adresse på din kærestes andelslejlighed, hvor I ikke ønsker reklamer. Så vil vi sørge for, at den bliver registreret. […]

Fik jeg sagt at jeg ikke forstår det.

Og oven i det forstår jeg så heller ikke, at jeg nu alligevel kan få lov til at slippe. Eller at der findes en ordning som ingen af de tre forskellige medarbejdere jeg snakkede med kender til. Der var alligevel tale om 3 Post Danmarkmedarbejdere, ansat på to forskellige posthuse og deres call-center.

Men det spiller ikke nogen rolle nu – for nu vil jeg selvfølgelig få kontaktet Post Danmark og få os officielt registreret.

Og måske undgå at få flere reklamer, som skal slæbes ud i sækkevis.

Og så til mit løfte: læs Post Danmarks svar i sin helhed:


Tak for din henvendelse. Jeg skal beklage, at der er gået så lang tid, før du får et svar. Jeg vil starte med at fortælle om ordningen “Ingen reklamer – tak”.

Indledningsvis skal bemærkes, at det ikke kun er Post Danmark, der omdeler adresseløse forsendelser. Post Danmark kan således ikke svare for adresseløse forsendelser, der afleveres af andre postdistributører.

Post Danmarks ordning ”Ingen reklamer – tak” blev indført i 1990 på grundlag af en dialog mellem Post Danmark, Forbrugerombudsmanden og Forbrugerstyrelsen. Post Danmark etablerede således ordningen “Ingen reklamer – tak”, hvor private forbrugere fik mulighed for at frabede sig modtagelse af adresseløse forsendelser.

Ordningen ”Ingen reklamer – tak” kan anvendes af følgende private modtagergrupper: Husstande i villa- og rækkehuse
Husstande i etagebebyggelse,
Jordbrugere som privatpersoner.

Det er således endnu ikke muligt at tilmelde et fritidshus/sommerhus til ordningen, medmindre det har status som lovlig helårsbeboelse. Der arbejdes pt. på at finde en løsning for fritidshusejere.

For de husstande, der kan tilmelde sig ordningen kan det ske, at der alligevel sker omdeling af adresseløse forsendelser, selvom modtageren har tilmeldt sig “Ingen reklamer tak”. Dette er en følge af, at der ikke er nogen lovgivning, der forbyder modtagere af adresseløse forsendelser at nægte modtagelsen heraf, men at der ej heller er nogen lovgivning, der forpligter afsendere af adresseløse forsendelser til at respektere dette.

Med andre ord er det afsenderens ret at afsende adresseløse forsendelser til modtagere, uanset om disse måtte ønske at modtage forsendelserne eller ej, hvis afsenderen (ikke Post Danmark) har vurderet, at forsendelsen kan have almen interesse. Dette er f.eks. tilfældet for visse lokalaviser, der indeholder nyhedsstof om kommunen m.v. Dette forhold fremgår også udtrykkeligt af blanketten ”til og afmelding af reklamer”, som er den aftale om udlevering af skiltet “Ingen reklamer tak”, der er indgået mellem Post Danmark og postmodtageren. Post Danmark overholder derfor til fulde den indgåede aftale såvel overfor postmodtageren som overfor afsenderen.

Post Danmark omdeler herefter forsendelsen, hvilket sker i henhold til en aftale med afsenderen, hvorefter Post Danmark er kontraktligt forpligtet til at omdele forsendelserne i overensstemmelse med afsenderens instrukser herom, mens Post Danmark ikke har den samme kontraktretlige forpligtelse over for modtageren.

I denne sag er det, som følge af ovenstående, desværre ikke muligt at efterkomme dit ønske om ikke at modtage adresseløse forsendelser.

Dermed ikke sagt, at Post Danmark ikke altid bestræber sig på både at efterkomme afsendere og modtageres ønsker, hvorfor Post Danmarks eget omslag “Med Rundt” respekterer “Ingen reklamer – tak”. Omslaget findes således i to varianter, en med redaktionel tekst og annoncer og en uden. Omslaget uden redaktionel tekst og annoncer anvendes til de husstande, der har tilmeldt sig ordningen “nej tak til reklamer”. Husstandens adresse på omslaget betyder, at Post Danmark kan pakke flere forskellige slags forsendelser i samme omslag og aflevere det samlet til dig.

Til din orientering har Post Danmark i henhold til koncessionen for så vidt angår visse adresserede forsendelser en egentlig befordringsforpligtelse (befordringspligten), herunder for adresserede breve og forsendelser med et ensartet, trykt indhold (f.eks. kataloger og brochurer) op til 2 kg. Post Danmark skal således bringe sådanne forsendelser ud, når de indleveres til befordring, men det er muligt at frabede sig modtagelse af personligt adresseret reklamemateriale hos Folkeregisteret – den såkaldte Robinson-liste.

CPR-registeret udsender listen hvert kvartal til de firmaer, der abonnerer på den. Firmaer skal undersøge, om den pågældende modtager står på listen, hver gang de vil sende personligt adresseret reklamemateriale til vedkommende. Hvis modtageren står på listen, må firmaerne ikke kontakte modtageren, med mindre denne udtrykkeligt har givet dem lov hertil.

Vi er klar over den problematik, du rejser med omdeling af reklamer i tomme boliger. Den besvarelse du har fået på din henvendelse er desværre ikke rigtig. Det er nemlig muligt at slippe for at modtage reklamer på en adresse, hvor der ikke bor nogen. Jeg skal beklage at vores medarbejder ikke har været oplyst om dette. Jeg vil bede dig sende den nøjagtige adresse på din kærestes andelslejlighed, hvor I ikke ønsker reklamer. Så vil vi sørge for, at den bliver registreret. Det indebærer, at du skal henvende dig igen, når den blive solgt.

Jeg håber, jeg med ovenstående har bragt klarhed over baggrunden for ordningen og dennes udstrækning.

Med venlig hilsen
Post Danmark A/S
Service Center Kunde